Chính sách bảo mật


Chính Sách Bảo Mật của AI Vietnam

1. Giới Thiệu

Tại AI Vietnam, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ trên website www.aivietnam.one. Chính sách bảo mật này nhằm giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc, và thông tin đăng nhập khi bạn đăng ký sử dụng website, đăng bài đánh giá, tham gia cộng đồng thảo luận, hoặc liên hệ với chúng tôi.

3. Cách Thức Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp và quản lý sản phẩm dịch vụ bạn yêu cầu.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng trên website.
  • Gửi thông tin quảng cáo, cập nhật, và thông báo quan trọng liên quan đến sản phẩm dịch vụ.
  • Phân tích và nghiên cứu thị trường.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc để bảo vệ quyền và an toàn của AI Vietnam.

5. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

AI Vietnam áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.

6. Quyền của Người Dùng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi lưu trữ. Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được gửi đến chúng tôi qua email.

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

AI Vietnam có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bạn được khuyến khích xem lại chính sách này thường xuyên để được cập nhật về các thay đổi.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [aivietnam.one@gmail.com].


Đánh giá sản phẩm dịch vụ từ ChatGPT, Gemini, Bing, Ai Việt Nam
Logo
Register New Account
So sánh sản phẩm
  • Tổng cộng (0)
So sánh
0