Quy định sử dụng

Quy Định Sử Dụng Website AI Vietnam

Chào mừng bạn đến với website của AI Vietnam. Bằng việc truy cập và sử dụng www.aivietnam.one, bạn đồng ý tuân thủ các quy định và điều kiện sử dụng được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập website này.

1. Giới Thiệu

Website www.aivietnam.one là một nền tảng cung cấp thông tin, đánh giá sản phẩm, dịch vụ và trang web công nghệ, cùng với việc tạo điều kiện cho cộng đồng thảo luận và chia sẻ kiến thức thông tin, giá cả, thịt trường, trải nghiệm người dùng với các sản phẩm dịch vụ và trang web liên quan.

2. Sử Dụng Nội Dung

  • Tất cả nội dung trên website này, bao gồm văn bản, hình ảnh, logo, biểu tượng, video, và tài liệu số là tài sản của AI Vietnam hoặc được sử dụng với sự cho phép của bên thứ ba.
  • Bạn được phép tải về, sao chép, và in nội dung từ website này chỉ cho mục đích cá nhân và không thương mại.

3. Bản Quyền và Thương Hiệu

  • AI Vietnam bảo lưu mọi quyền liên quan đến nội dung và các tài sản trí tuệ trên website. Việc sử dụng trái phép bất kỳ phần nào của website này có thể vi phạm luật bản quyền, thương hiệu, và các quy định pháp luật khác.

4. Hành Vi của Người Dùng

  • Bạn không được phép sử dụng website để đăng tải, truyền bá, hoặc phát tán bất kỳ nội dung nào có tính chất phản cảm, bất hợp pháp, đe dọa, lăng mạ, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm bản quyền, hoặc là không phù hợp theo quy định của pháp luật.
  • Bạn không được phép sử dụng website để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ hành động thương mại nào mà không có sự cho phép của AI Vietnam.

5. Đảm Bảo và Từ Chối Trách Nhiệm

  • AI Vietnam cung cấp nội dung “như là”, mà không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của nội dung đó.
  • AI Vietnam từ chối mọi trách nhiệm về các thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng website.

6. Thay Đổi Quy Định

  • AI Vietnam có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

7. Liên Hệ

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Quy định Sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [aivietnam.one@gmail.com]

Đánh giá sản phẩm dịch vụ từ ChatGPT, Gemini, Bing, Ai Việt Nam
Logo
Register New Account
So sánh sản phẩm
  • Tổng cộng (0)
So sánh
0